Terms & Policies

1. Terma
Dengan mengakses laman web di https://ckartstudio.com, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat perkhidmatan ini, semua undang-undang dan peraturan yangberkenaan, dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mematuhi mana-mana undang-undang tempatan yang terpakai. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana syarat ini, anda dilarang menggunakan atau mengakses laman web ini.

2. Penggunaan Lesen
Kebenaran diberikan untuk memuat turun satu salinan bahan (maklumat atau perisian) buat sementara waktu di laman web CK Art Studio, hanya untuk preview, tidak komersial. Pemberian lesen, bukan bermakna pemindahan hak milik.

3. Penafian
Design-design di laman web CK Art Studio dipamerkan berdasarkan preview hasil kerja dari pihak kami. Kami tidak membuat sebarang jaminan dengan design atau website yang anda tempah, syarikat anda akan mendapat banyak hasil jualan dan jualan produk dan servis meningkat. Kempen marketing hanya dilakukan oleh pihak syarikat anda bukan dari pihak kami. Usaha tangga kejayaan.

4. Had
Setelah design dan website ditempah siap (Final) serta diemailkan kepada anda. Anda tidak boleh membatalkan servis berkenaan dan meminta design atau website yang baru, masa kami sangat penting. “I have bills to pay”

5. Ketepatan bahan
Bahan-bahan yang dipaparkan di laman web CK Art Studio, berkemungkinan kesilapan teknikal, tipografi, atau fotografi. CK Art Studio tidak menjamin bahawa mana-mana bahan di laman web adalah tepat, lengkap dan hanya untuk sekadar paparan. CK Art Studio boleh membuat perubahan kepada bahan-bahan yang terkandung di laman web pada bila-bila masa tanpa notis. Walau bagaimanapun CK Art Studio tidak membuat sebarang komitmen untuk mengemas kini bahan tersebut.

6. Link
CK Art Studio jarang menyemak semua laman web yang dipautkan ke laman web kami dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan mana-mana yang dipaut. 

7. Pengubahsuaian
CK Art Studio boleh menyemak syarat perkhidmatan ini untuk laman web kami pada bila-bila masa tanpa notis. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan versi semasa dari syarat perkhidmatan ini.


 


Hak Privasi
Privasi anda adalah penting kepada kami. CK Art Studio menghormati privasi anda mengenai apa-apa maklumat yang kami dapat kumpulkan dari anda di laman web kami, https://ckartstudio.com.

1. Maklumat yang kami kumpulkan
Log data
Apabila anda melawat laman web kami, server web secara automatik log data standard yang disediakan oleh web server anda. Termasuk alamat Protokol Internet (IP) komputer anda, cache, cookies, halaman yang anda lawati, masa dan tarikh anda mengakses serta masa yang dihabiskan untuk setiap halaman, dan butiran lain.

Data device
Kami juga boleh mengumpul data mengenai device yang anda gunakan untuk mengakses laman web kami. Data ini mungkin termasuk jenis device, sistem operasi, pengecam device, tetapan device, dan data geo-lokasi. Kami kumpulkan berdasarkan pada tetapan device individu dan perisian anda. Kami mengesyorkan anda menyemak dasar kilang device atau software provider anda untuk mengetahui maklumat yang disediakan kepada kami.

Maklumat peribadi
Kami mungkin meminta maklumat peribadi, seperti:

Nama
E-mel
Tarikh lahir
Nombor telefon
Alamat rumah
Alamat kerja
Nama domain

Maklumat Pembayaran
2. Pangkalan asas untuk pemprosesan
Kami akan memproses maklumat peribadi anda secara sah,selamat, adil dan dengan cara yang telus. Kami mengumpul dan memproses maklumat tentang anda hanya di mana ia perlu.

Pangkalan undang-undang ini bergantung kepada perkhidmatan yang anda gunakan dan cara anda menggunakannya, bermakna dikumpulkan dan digunakan untuk:

Untuk kontrak dimana pihak anda atau mengambil langkah-langkah atas permintaan anda sebelum bersetuju dengan kontrak tersebut (sebagai contoh, apabila kami menyediakan perkhidmatan yang anda minta dari kami);
ia memenuhi kepentingan sah (yang tidak ditarik balik oleh kepentingan perlindungan data anda), seperti untuk penyelidikan dan pembangunan, memasarkan dan mempromosikan perkhidmatan kami, sebagai melindungi hak dan kepentingan undang-undang kami;
Anda memberi kami persetujuan untuk atas tujuan tertentu (contohnya, anda mungkin mengizinkan kami menghantar newsletter kami)

Kami tidak menyimpan maklumat peribadi lebih lama daripada yang diperlukan. Walaupun kami mengekalkan maklumat ini, kami akan melindunginya dalam cara yang boleh diterima secara komersial untuk mengelakkan kerugian dan kecurian, serta akses tanpa kebenaran, penzahiran, penyalinan, penggunaan atau pengubahsuaian. Senang cerita, kami menasihatkan bahawa tiada kaedah transmisi atau penyimpanan elektronik adalah 100% selamat dan tidak dapat menjamin keselamatan data mutlak. Jika perlu, penyimpan maklumat peribadi anda untuk mematuhi kewajipan undang-undang atau untuk melindungi kepentingan anda atau kepentingan orang lain.

3. Pengumpulan dan penggunaan maklumat
Kami boleh mengumpul, memegang, menggunakan dan mendedahkan maklumat untuk tujuan berikut dan maklumat peribadi tidak akan diproses selanjutnya jika tidak sesuai dengan tujuan berikut:

– Untuk membolehkan anda customise atau personalise your experience anda di laman web kami.
– Untuk memproses sebarang bayaran transaksi atau bayaran.
– Untuk SUBMIT produk atau servis kepada anda.
– Untuk membolehkan anda mengakses dan menggunakan laman web kami, aplikasi Yang berkaitan dan platform media sosial yang berkaitan.
– Untuk menghubungi dan berkomunikasi dengan anda.
– Untuk tujuan penyimpanan dan management.
– Untuk analisis, penyelidikan pasaran dan pembangunan perniagaan, termasuk untuk mengendalikan dan meningkatkan laman web kami, aplikasi yang berkaitan dan platform media sosial yang berkaitan.
– Untuk pengiklanan dan pemasaran, termasuk untuk menghantar maklumat promosi mengenai produk dan perkhidmatan kami dan maklumat mengenai pihak ketiga yang kami anggap mungkin menarik minat anda
– Dan mematuhi undang-undang kami dan menyelesaikan sebarang pertikaian jika ada.


Pendedahan maklumat peribadi kepada pihak ketiga
Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi kepada:

Penyedia perkhidmatan pihak ketiga untuk tujuan membolehkan mereka menyediakan perkhidmatan mereka, termasuk (tanpa batasan) penyedia perkhidmatan IT, penyimpanan data, hosting web – server provider, pemasaran atau penyedia iklan, penasihat profesional dan pengendali sistem pembayaran;

4. Hak anda serta kawalan maklumat peribadi anda
Pilihan dan persetujuan:
 Dengan memberikan maklumat peribadi kepada kami, anda bersetuju dengan kami mengumpul, memegang, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi anda

Maklumat dari pihak ketiga: Jika kami menerima maklumat peribadi tentang anda dari pihak ketiga, kami akan melindunginya seperti yang ditetapkan dalam hak privasi ini. Jika anda adalah pihak ketiga yang memberikan maklumat peribadi tentang orang lain, anda mewakili dan menjamin bahawa anda mempunyai persetujuan dengan orang tersebut dahulu untuk memberikan maklumat peribadi kepada kami.

Hadkan: Anda boleh memilih untuk menyekat pengumpulan atau penggunaan maklumat peribadi anda. Jika anda sebelum ini bersetuju dengan kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan pemasaran, anda boleh mengubah fikiran anda pada bila-bila masa dengan menghubungi kami menggunakan butiran di bawah. Jika anda meminta kami untuk menyekat atau mengehadkan cara kami memproses maklumat peribadi anda, kami akan memberitahu anda bagaimana sekatan itu mempengaruhi penggunaan laman web atau produk dan perkhidmatan kami.

Akses dan kemudahalihan data: Anda boleh meminta butiran maklumat peribadi yang kami simpan berkenaan anda. Anda boleh meminta salinan maklumat peribadi yang kami terima tentang anda. Jika mungkin, kami akan memberikan maklumat ini dengan format yang mudah dibaca. Anda juga boleh meminta kami memadamkan maklumat peribadi anda dengan pihak kami pada bila-bila masa. Anda juga boleh meminta kami memindahkan maklumat peribadi ini kepada pihak ketiga yang lain.

Pembetulan: Jika anda rasa bahawa apa-apa maklumat yang kami pegang tentang anda adalah tidak tepat, ketinggalan zaman, tidak lengkap, tidak relevan atau mengelirukan, sila hubungi kami dengan menggunakan butiran di bawah. Kami akan mengambil langkah yang munasabah untuk membetulkan apa-apa maklumat yang didapati tidak tepat, tidak lengkap dan mengelirukan.

Notis pelanggaran data: Kami akan mematuhi undang-undang yang berkaitan dengan kami berkenaan dengan sebarang pelanggaran data.

Aduan: Jika anda percaya bahawa kami telah melanggar undang-undang perlindungan data yang berkaitan dan ingin membuat aduan, sila hubungi kami dengan emailkan kepada kami dan berikan kami butiran lengkap maklumat pelanggaran yang dimaksudkan. Kami akan segera menyiasat aduan anda dan memberi respon kepada anda, secara bertulis, hasil penyiasatan kami dan langkah-langkah yang akan kami ambil untuk menangani aduan anda.

Berhenti melanggan: Untuk berhenti melanggan database e-mel kami atau memilih komunikasi (termasuk komunikasi pemasaran), sila unsubscribe didalam email marketing kami.

5. Cookies

Kami menggunakan “cookies” untuk mengumpul maklumat mengenai anda dan aktiviti anda di laman web kami. Cookie adalah sejenis data kecil yang disimpan di laman web kami pada komputer anda untuk mengakses setiap kali anda melawat website kami, sebagai maklumat bagaimana anda menggunakan laman web kami. Ini membantu kami menyampaikan kandungan anda berdasarkan pilihan yang telah anda tentukan.

6. Dasar had pihak kami

Laman web kami boleh menghubungkan ke pautan yang tidak dikendalikan oleh kami. Harap maklum bahawa kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan dan dasar laman web tersebut, dan tidak dapat menerima tanggungjawab atau liabiliti untuk privasi masing-masing.

7. Perubahan pada dasar

Atas budi bicara kami, kami boleh mengubah dasar privasi kami untuk yang boleh diterima dari semasa ke semasa. Kami akan mengambil langkah yang munasabah untuk membolehkan pengguna mengetahui mengenai perubahan melalui laman web kami.

Sekiranya kami membuat perubahan penting kepada dasar privasi ini, sebagai contoh mengubah dasar yang sah di mana kami memproses maklumat peribadi anda, kami akan meminta anda untuk memberi persetujuan semula kepada dasar privasi yang dipinda.

 

Sebarang pertanyaan boleh emailkan ke Team Support. Terima kasih.